Aria Sport
Aria Sport

Asociatia pentru Sport

CS Aria pentru Sport promovează și susține sportul; inițiază și selecționează copii pentru sportul de performanță. În viziunea clubului, sportul are rolul de formator de valori: disciplină, rigoare, motivație, empatie, patriotism.

Obiectivul clubului este de a deveni vector de performanță în: 

  • promovarea și sustinerea unor secții sportive cu rol formator
  • recrutarea celor mai buni antrenori-mentori
  • identificarea calităților sportive ale unor copii
  • educarea acestora pentru a deveni lideri riguroși, onești și disciplinați.

 

Știm faptul că performanța în sport este nota de “sănătate” a comunității și recunoaștem în sportivii de performanță, modele de urmat de catre copii și inspirație pentru adulți.

Asociația Club Sportiv Aria pentru Sport, cu sediul în Sibiu, Șos. Alba-Iulia, nr.100. În data de 23.03.2015 Ministerul Tineretului si Sportului a avizat constituirea structurii sportive fiind eliberat certificatul de identitate sportivă pentru o perioadă nedeterminată. Ulterior, clubul Aria pentru Sport a fost afiliat la Federațiile de tenis de masă, natație și automobilism sportiv, sportul pentru toti.

Scopul general permanent al asociației îl constituie promovarea și susținerea diverselor discipline sportive, a sportului de masă, a activităților recreative cu caracter sportiv, dar și a sportului de performanță. La aceste activitați sportive pot participa orice persoane care aderă la scopul și obiectivele asociației indiferent de categoria de vârsta (copii, tineri, adulți, vârstnici) sau capabilități fizice, adresându-se inclusiv unor persoane cu diferite deficiențe care doresc să practice o disciplină sportivă, un sport de echipă, să participe la desfăsurarea unor activități sportive de masă sau la activități recreative și distractive cu caracter sportiv. Am început prin a promova numeroase discipline sportive, fără însă a ne limita la acestea: natație, ciclism, tenis de masă și judo. Odată cu dezvoltarea Asociației, se urmăreste, în același timp, și dezvoltarea altor ramuri ale activității sportive.

De asemenea Asociația – club sportiv - poate să se înregistreze ca structură sportivă in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Fizice si Sportului nr. 69/2000 și să participe la competiții sportive organizate la nivel national pentru diferite discipline sportive.

Asociația își propune sa colaboreze cu persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate în vederea atingerii scopului propus. Asociația Clubul Sportiv Aria pentru Sport poate organiza deplasări la competițiile și manifestările sportive de masă sau de divertisment cu caracter sportiv organizate atât în țară, cât și în străinătate.