Aria
Aria

Regulament intern de functionare

REGULAMENT INTERN DE FUNCTIONARE

 

I.Reguli generale

 

 1. Clientii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al Centrului ARIA, precum şi reglementările, politicile sau procedurile, astfel cum acestea vor fi afișate pe site-ul www.aria.com.ro, înclusiv in diferite zone ale Centrului (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, piscină, saună, vestiar etc.). Toate aceste reguli, politici şi proceduri fac parte integranta din prezentul Regulament Intern de Functionare al Centrului Aria, denumit in continuare Regulament.
 2. Programul de funcţionare al Centrului Aria este disponibil și pe pagina de internet www.aria.com.ro. Centrul Aria îşi rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcţionare al centrului precum şi orele de program ale cursurilor de sport organizate, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţa clientilor în timp util, prin afişare la recepție sau pe retelele de socializare. Clientii trebuie să respecte întocmai programul de funcţionare al Centrului Aria.
 3. Clientul are obligatia sa aiba intodeauna cu el cardul de abonat, pentru check-in, acces in locatia Centrului Aria si pentru accesarea vestiarului. Clientii care solicita accesul fara o fotografie de profil nu vor avea acces in Centrul Aria decat daca prezinta un document de identitate. În cazul în care clientul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte cardul de client la recepţia centrului de sănătate, Centrul Aria îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia. In cazul in care Clientul solicita accesul in Centrului Aria fara a fi in posesia cardului sau de abonat, fie din cauza pierderii sau deteriorarii cardului, sau alte cauze, Clientul va achita către Centrul Aria o taxă, în scopul înlocuirii respectivului card de abonat, numai astfel putand fi posibil accesul in centru. Încredinţarea de către abonat a cardului de abonament către o altă persoană, în vederea folosirii acestuia in Centrul Aria, atrage după sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute la sectiunea abonament.
 4. Accesul şi participarea clientilor la antrenamentele de fitness de grup, organizate de către Centrul Aria sub conducerea antrenorilor, se vor face numai în limita locurilor disponibile si numai daca clientul efectueaza check-in-ul la receptie potrivit Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati, prin prezentarea cardului său de abonat, daca abonatul are fotografie in profilul de client sau un act de identitate, pentru a-si dovedi indentitatea, si in baza bratarii de acces primite de la receptie. Clientilor le este interzis sa vina in Centrul Aria cu antrenorii personali. Clientii se pot antrena doar cu colaboratorii (Antrenori Personali) si personalul aprobat al Centrului Aria.
 5. Clientilor li se interzice utilizarea în cadrul Centrului Aria a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violenţă fizică şi/sau verbală, atât faţă de ceilalţi client sau invitaţi ai clientilor, cât şi faţă de personalul Centrului Aria. Clientii care sunt nemulțumiţi de serviciile Aria trebuie să anunţe personalul de la recepţie în acest sens ori să completeze un formular de tip „Feedback”, disponibil la recepţie sau sa faca o reclamatie.
 6. Clientilor li se interzice utilizarea sălilor aflate în incinta Centrului Aria în scopuri comerciale. Pentru evitarea oricărui dubiu, prin utilizarea sălilor aflate în incinta Centrului Aria în scopuri comerciale se înţelege faptul că clientii nu pot oferi altor clienti sau terţi servicii de antrenament personalizat sau orice alte servicii cu scop commercial și nici nu vor solicita ori primi din partea unui alt client, servicii de antrenament personalizat de niciun fel. Antrenorii desemnaţi de Centrul Aria sunt singurele personae abilitate să presteze servicii de antrenament personalizat, iar aceste servicii sunt disponibile la un cost suplimentar. De asemenea, în incinta Centrului Aria este interzisă publicitatea de orice fel precum şi împărţirea de broşuri sau alte mesaje personale precum și vânzarea de produse de orice fel, cu excepția vanzarilor in baza parteneriatelor încheiate cu Centrul Aria.
 7. Fumatul şi folosirea tutunului nu sunt premise în incinta centrului Aria. Accesul in cadrul centrului Aria sub influenta alcoolului, drogurilor, stimulentelor, sedativelor/substantelor halucinogene sau substantelor ilegale sau unor altor asemenea substante sau consumul acestora in cadrul centrului Aria precum si comercializarea/vanzarea acestora, este interzisa. Clientii ar trebui sa fie constienti de faptul ca utilizarea centrului Aria, cum ar fi de pilda sauna (umeda&uscata) sub influenta unor asemenea substante poate afecta capacitatea clientului de a se antrena, de a desfasura activitati sportive sau de a folosi oricare dintre echipamentele centrului Aria si poate avea consecinte deosebit de grave asupra sanatatii lor.
 8. Constituie încălcări ale Regulamentului Intern de Funcţionare, ale Termenelor si Conditiilor si ale politicilor interne, regulilor si procedurilor, următoarele acţiuni sau omisiuni: incalcarea regulilor de utilizare a invitatiilor, incalcarea Regulamentului privind accesul copiilor, utilizarea abuziva a sistemului de rezervari si/sau a Regulamentului de rezervări clase de group fitness si de Aplicare Penalitati, incalcarea regulilor sau utilizarea frauduloasa a Regulilor privind Suspendarea Abonamentului, nerespectarea orelor de program, folosirea unui limbaj neadecvat, ofensator, fumatul în incinta centrelor de sănătate, antrenamentul efectuat cu o persoană care nu este angajat/colaborator al centrului Aria care nu este Antrenor Personal, comercializarea şi/sau afişarea în incinta centrului Aria a pliantelor/ broşurilor sau oricăror alte mesaje personale, săriturile în piscină, comportamentul neadecvat, violenţa fizică sau verbală față de un alt client, invitat al unui client sau personal al centrului Aria, nerespectarea regulilor referitoare la igienă şi curăţenie, efectuarea de fotografii şi/sau înregistrări video în incinta centrului Aria, fără acordul scris şi prealabil al centrului Aria, folosirea în mod necorespunzător a echipamentelor de antrenament, expunerea părţilor intime ale corpului în incinta sălilor de antrenament şi/sau zonelor de piscină, permiterea de către Clienti a accesului copiilor minori, cu vârste mai mici de 16 ani, în incinta sălilor de antrenament, fără aprobarea scrisă şi prealabilă a centrului Aria, precum şi orice alte acţiuni si/sau omisiuni/incalcari care sunt calificate de către conducerea centrului Aria ca fiind încălcări ale Abonamentului/ale altor reguli si proceduri cum ar fi cele privind accesul copiilor/utilizarea invitatiilor si/sau a beneficiilor/suspendarea Abonamentului/regulile de rezervari antrenamente de grup.
 9. În cazul în care Clientul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 8, centrul Aria va avea dreptul:
  1. de a suspenda Abonamentul acestuia pentru o perioadă cuprinsă între 1 şi 3 luni, în funcţie de gravitatea respectivei încălcări;
  2. de a rezilia Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Clientului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către centrul Aria cu titlul de daune prestabilite.
 10. Constituie de asemenea încălcări ale Termenilor si Conditiilor si ale politicilor, regulilor si regulamentelor Centrului Aria urmatoarele: vânzarea neautorizată a Abonamentelor şi a cardurilor de abonat de către alte persoane decât cele autorizate de către centrul Aria, intrarea in centrul Aria sub influenta, vanzarea/distribuţia şi/sau consumul de tutun, băuturilor alcoolice, drogurilor, stimulentelor, sedativelor, substantelor halucinogene, sau alte substante ilegale, deţinerea şi/sau folosirea armelor de foc, cu gaz, electroşocuri precum şi orice fel de arme, utilizarea oricăror forme de violenţă, desfăşurarea de orice tip de activităţi neautorizate sau solicitarea unor remuneraţii în schimbul activităţilor prestate de personae neautorizate, comportamentul neadecvat.
 11. În cazul în care Clientul a săvârşit vreuna dintre faptele menţionate la art. 10, acesta urmează să fie îndepărtat imediat din incinta centrului de sănătate, aplicându-i-se totodată şi interdicţia de a mai intra în incinta centrului Aria. Totodată, centrul Aria îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul/Abonamentul, fără a fi necesară punerea în întârziere a Clientului (Abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care preţul Abonamentului sau orice parte a acestuia va fi reţinut de către centrul Aria cu titlul de daune prestabilite.
 12. Clientii nu au acces în zonele din cadrul centrului Aria care sunt destinate exclusiv personalului acestuia.
 13. Pe perioada în care Clientul se află în interiorul Centrului Aria, cardul de Client al acestuia va fi păstrat la recepţie. In baza prezentării cardului de abonat sau achizitioanarea unei intrari, la recepţie, Clientul va primi o bratara de acces care va rămâne asupra sa pe toată durata șederii și care va trebui returnată la recepţie de către Client la momentul plecării sale din Centrul Aria. În cazul în care clientul nu restituie la plecare bratara de acces, acesta va trebui să achite Centrului Aria 200 lei, cu titlu de taxă de înlocuire.
 14. Vestiarul şi bratara pentru dulap pot fi utilizate de către Clienti numai pe parcursul unei singure intrări în incinta centrului de sănătate. Clientilor le este interzis sa depoziteze peste noapte obiecte personale in vestiarele centrului de sănătate. Clientii îşi pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare și vor păstra bratara in siguranta asupra lor. Clientii sunt singurii responsabili pentru bunurile personale, care rămân în paza și custodia clientului pe toată durata sederii in centrul Aria. Toate vestiarele se vor goli dupa utilizare. Centrul Aria isi rezerva dreptul de a goli vestiarele la sfarsitul fiecarei zile lucratoare, cand vestiarele se vor deschide automat. Bunurile personale sau orice alte bunuri gasite in vestiare, vor fi pastrate intr-o punga de material plastic sigilata, intr-un spatiu de depozitare conform procedurii “Lost and Found”. Nicio clauză din prezentul Regulament Intern de Functionare si nicio acțiune sau declarație a vreunui prepus al centrului Aria nu va fi interpretată ca o obligație a centrului Aria de a asigura paza bunurilor personale ale Clientului ori ca o preluare în custodie ori depozit a acestora, sens în care centrul Aria este exonerat de orice răspundere pentru pierderea, deteriorarea (totală sau parţială) sau pentru furtul bunurilor personale ale Clientilor, pe perioada cât aceştia se află în incintacentrului Aria.
 15. Este strict interzisă expunerea părţilor intime ale corpului de către Clienti/invitaţii acestora/copiii acestora în sălile de antrenament sau în zona de piscină a centrelor de sănătate.
 16. Clientii sunt obligaţi să poarte echipament sportiv adecvat pe tot parcursul antrenamentului (trening, tricou, pantaloni scurţi şi pantofi de sport adecvaţi sălilor de antrenament). Clientii vor purta în zona de piscină costume de baie adecvate, inclusiv acoperirea părţii superioare a trunchiului (bust) de către clientii de sex feminin. Este interzisă intrarea clientilor în sălile de antrenament sau în zona de piscină cu pantofi de stradă.
 17. Clientilor care efectuează exerciţii cu greutăţi li se recomandă să solicite sprijinul unui antrenor al centrului Aria sau al unui alt Client/unui partener de antrenament. La încheierea fiecărei şedinţe de antrenament Clientii vor pune la locul special destinat, din cadrul sălii de antrenament, toate greutăţile precum şi orice alt eechipamente utilizate în cadrul antrenamentului. În scopul menţinerii unui grad înalt de igienă, toţi clientii trebuie să folosească în timpul antrenamentului prosoape şi să depoziteze orice deşeuri în spaţiile special amenajate în acest scop în interiorul centrului Aria.
 18. Este interzisă intrarea clientilor in centrul Aria cu produse alimentare in casserole sau alte recipiente ori cu pahare sau sa isi prepare mancare in centrele de sanatate. Este interzisa intrarea clientilor în incinta piscinei cu produse alimentare sau bauturi, cu exceptia celor achizitionate din centrul Aria.
 19. Este interzisă efectuarea fotografierii şi/sau înregistrărilor video de către Clienti în incinta centrului Aria, fără acordul prealabil, exprimat în formă scrisă, al centrului Aria.
 20. Din motive de securitate, este strict interzisă deţinerea/posesia de către Clienti sau de către invitaţii acestora a oricăror arme (inclusiv arme de foc, arme cu gaz, sprayuri paralizante sau arme cu electrosocuri), în incinta centrului Aria.
 21. Clientii care utilizează piscinele din incinta centrului Aria, inclusiv copiii acestora, declară si isi asuma pe proprie răspundere că Clientii/copiii acestora dețin aptitudinile necesare pentru a innota și ca au solicitat avizul prealabil al medicului în vederea utilizării lor în condiții de siguranță, exonerând de răspundere centrul Aria pentru orice raspundere, vătămare ori eventual deces survenit din cauza necunoașterii ori insuficienței cunoștintelor de tehnici de înot, a lipsei condiției fizice sau a antrenamentului corespunzător ori a stării de sănătate necesare utilizării piscinei in condiții de siguranță. Din motive de securitate, săriturile în piscinele din cadrul centrului Aria sunt, de asemenea, interzise.
 22. Centrul Aria nu va fi responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de copiii minori ai clientilor în interiorul centrului Aria.
 23. Clientii trebuie să utilizeze cu buna-credinta toate beneficiile acordate de catre centrul Aria in plus la abonamentul achizitionat, potrivit regulilor de utilizare a beneficiilor si potrivit scopului final pentru care acestea au fost acordate, astfel cum aceste reguli vor fi comunicate periodic Clientilor, prin afisare pe website-ul www.aria.com.ro si/sau prin afisarea acestora in diverse zone din incinta centrului Aria (receptie, sali de antrenament, sali de aerobic/fitness de grup, piscina, sauna si vestiare, etc). Incalcarea acestor reguli de utilizare a beneficiilor poate fi sanctionata cu anularea acestor beneficii in baza unei notificari emise de centrului Aria in acest sens si aplicarea art. 10 de mai sus.
 24. Clientul a luat cunoştinţă şi acceptă faptul că pe perioada derulării Contractului/Abonamentului centrul Aria își rezervă dreptul de a modifica orarul cursurilor organizate in centrul Aria precum și de a anula aceste cursuri cu notificarea prealabilă transmisă Clientului într-un termen rezonabil. De asemenea, centrul Aria va comunica Clientului situațiile de care centrul Aria are cunoștință sau pe care le poate anticipa în mod rezonabil și care pot limita sau restricționa accesul Clientului la serviciile furnizate de centrul Aria conform Contractului, inclusiv, dar fără a se limita la evenimentele cu caracter sportiv sau promoțional organizate de centrul Aria sau de partenerii săi.
 25. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Clientilor se va formula în scris și se depune la recepția centrului Aria în cel mult 15 zile lucratoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele şi prenumele persoanei care adresează plângerea; datele de identificare: domiciliu, CNP, seriea şi numărul actului de identitate; descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs şi, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă şi corectă la care răspunsul centrului Aria va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează cererea. Toate cererile adresate vor fi solutionate în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrării acestora în evidențele centrului Aria. Centrul Aria îşi rezervă dreptul de a refuza soluţionarea cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. Centrul Aria nu garantează soluţionarea favorabilă a Cererilor.

 

 II.Condiţii generale

 

 1. Abonamentul este nominal şi nu poate fi transferat de către titularul acestuia niciunei terţe persoane, cu excepţia situaţiilor in care exista acceptul Centrului Aria din motive obiective.
 2. Accesul în incinta Centrului Aria se poate face numai în baza Cardului de Abonament, care se emite nominal de către Centrul Aria pentru fiecare abonat, şi pe care abonatul trebuie să îl prezinte în mod obligatoriu la recepţie, pentru fiecare intrare în parte sau dupa achitarea contravalorii unei intrari. Solicitarea în scopul încheierii unui Abonament va fi adresată numai personalului din cadrul recepţiei Centrului Aria.
 3. În cazul în care abonatul refuză sau se află în imposibilitate, indiferent din ce motive, să prezinte Cardul de Abonat la recepţie, Centrul Aria îşi rezervă dreptul de a interzice accesul acestuia în incinta centrului. Se recomandă titularilor Cardurilor de Abonati să aibă grijă de cardul lor, la pierderea cardului, abonatul va achita către Centrul Aria o taxă in cuantum de 100 lei înscopul înlocuirii respectivului Card de abonat. Încredinţarea de către Abonat a Cardului de Abonat către o altă persoană, învederea folosirii acestuia, atrage dupa sine rezilierea Abonamentului, în condiţiile prevăzute in prezentul regulament.
 4. Abonamentul este valabil încheiat numai dacă acesta conţine fotografia electronică şi copia valabilă a documentului de identitate al Abonatului (carte de identitate sau paşaport). In cazul refuzului fotografierii, abonatul are obligatia de a prezenta un document de identitate la fiecare vizita in Centrul Aria.
 5. Clientii care achită preţul Abonamentului în numerar sau pe bază de carte de credit la data semnării Abonamentului, vor primi Cardul de Abonat de îndată ce Abonamentul va fi semnat de persoana desemnată şi autorizată de către Centrul Aria.
 6. Abonamentul se considera valabil încheiat numai după semnarea tuturor documentelor necesare şi achitarea în întregime de către abonat a accesului la serviciile comandate şi va fi în vigoare doar pe perioadele pentru care preţul a fost efectiv achitat, şi doar pentru acele servicii indicate.
 7. Sumele plătite de către Abonati cu titlu de preţ al Abonamentului, reprezentând acces la serviciile comandate, revin Centrului Aria si nu se restituie, indiferent dacă Abonatul utilizează efectiv sau nu serviciile menţionate în Abonament, pe parcursul perioadei de valabilitate a acestuia. Prin exceptie, poate fi solicitata restituirea unor sume neutilizate din valoarea Abonamentului in situatii obiective, justificate, care fac imposibila prezenta Abonatului pentru a beneficia de serviciile contractate chiar si dupa perioadele de suspendare a Abonamentului, prevazute in Regulile de suspendare a Abonamentului. Constituie situatii obiective, dar fara a se limita la acestea: starea de boala care depaseste durata abonamentului, invaliditatea intervenita dupa semnarea Abonamentului, care nu mai permite participarea la serviciile contractate, relocarea Abonatului in tara sau strainatate pentru o perioada care depaseste durata Abonamentului, decesul Abonatului. Sumele care urmeaza a fi restituite in aceste situatii se calculeaza in functie de tipul abonamentului, astfel:
  1.  la abonamentul lunar, proportional cu perioada ramasa neutilizata
  2.  la abonamentele de 3 si 12 luni, se va restitui diferenta dintre valoarea achitata a abonamentului si valoarea rezultată pentru durata utilizata calculată prin raportare la pretul de lista pe luna pentru serviciile din abonament.

 

 1. Abonamentul permite accesul Abonatului în sălile de antrenament, piscina interioară şi sauna, utilizarea echipamentului aflat în dotarea Centrului Aria precum şi participarea la cursurile organizate de către Centrul Aria efectuate de către antrenori specializaţi, în funcţie de tipul de Abonament ales.
 2. Abonatii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul Intern de Funcţionare al Centrului Aria, precum şi orice alte reglementări specifice, afişate şi/sau amplasate în diferite zone ale Centrului Aria (recepţie, săli de antrenament, săli de antrenament de grup, piscină, saună, etc.).
 3. Abonamentul de tip „Day Time” permite accesul Abonatului în incinta Centrului Aria, de luni până vineri, între orele 09:00 – 16:00, iar sâmbătă şi duminică între orele 08:00 – 22:00. Abonatii care beneficiază de un astfel de abonament sunt obligaţi să părăsească centrul de sănătate cel mai târziu la ora 16:00.
 4. Abonamentul de tip „Full Time” permite accesul Abonatului în incinta Centrului Aria oricând, în cursul orelor de program. Abonatii care beneficiază de un astfel de Abonament sunt obligaţi să părăsească Centrul Aria la inchidrea programului.
 5. Toţi Abonatii pot beneficia de suspendarea Abonamentului la cerere, pentru o perioadă de maxim 30 de zile, pentru Abonamentele care au fost încheiate pentru 12 luni. Suspendarea Abonamentului se operează numai în baza unei solicitari transmise prin email de către abonat. Beneficiul suspendării Abonamentului nu poate fi acordat retroactiv.
 6. Abonatii pot solicita, de asemenea, suspendarea Abonamentului, pentru motive de natură medicală, ca urmare a unor îmbolnăviri sau accidentări, pentru o durată de maxim 4 luni. Suspendarea Abonamentului din motive medicale este valabilă numai în baza prezentării de către Abonat a unui document medical, care să interzică expres Abonatului respectiv practicarea de exerciţii fizice.
 7. Cererea de suspendare a Abonamentului produce efecte numai după aprobarea acesteia de către managementul Centrului Aria.
 8. Centrul Aria, agenţii şi angajaţii acestuia nu vor răspunde pentru obiectele de îmbrăcăminte sau orice alte efecte personale ale oricăror clienti care sunt deteriorate, pierdute sau furate. Clientul declară şi garantează că toate exerciţiile, tratamentele şi utilizarea tuturor facilităţilor Centrului Aria vor fi pe riscul clientului, că acesta are o stare de sănătate bună şi că este capabil din punct de vedere fizic să efectueze oricare şi toate exerciţiile fizice şi tratamentele furnizate de Centrul Aria, şi că Centrul Aria şi/sau orice societăţi afiliate şi/sau agenţii şi angajaţii respectivi ai acestora nu sunt răspunzători faţă de Abonat sau proprietatea acestuia pentru nici un fel de pretenţii, cereri, acţiuni sau cauze de acţiuni, de orice natură, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea oricărora dintre serviciile şi/sau facilităţile Centrului Aria şi ale oricăror societăţi afiliate şi/sau ale agenţilor şi angajaţilor respectivi ai acestora sau locaţia unde sunt situate acestea, iar, prin prezenta, clientul exonerează şi eliberează în mod expres şi pentru totdeauna Centrul Aria şi orice societăţi afiliate, agenţii şi angajaţii respectivi ai acestora, de orice astfel de pretenţii, cereri, vătămări, daune, acţiuni sau cauze de acţiuni. În cazul oricărui accident, clientul convine că va fi examinat pe propria cheltuială de un medic autorizat care va trimite un raport scris atât clientului cât şi Centrului Aria.

 

III.Termeni şi condiţii pentru abonament

 

 1. Obiectul Abonamentului îl reprezintă furnizarea de către Centrul Aria a accesului abonatilor la serviciile Centrului Aria, în schimbul plăţii de către abonat a unui preţ reprezentând contravaloarea acestui acces la servicii, cuantumul preţului fiind stabilit periodic de către Centrul Aria. Abonamentul ofera un numar nelimitat de intrari la serviciile Centrului Aria. Accesul la activitatile de grup se face in functie de capacitatea maxima.
 2. Abonamentul se consideră încheiat pe perioadele pentru care se solicită accesul la serviciile oferite de Centrul Aria.
 3. Abonamentul încetează în una dintre următoarele situaţii:
  1. prin acordul părţilor;
  2. la sfârşitul perioadei pentru care a fost încheiat;
  3. în cazul apariţiei unui eveniment de Forţă Majoră;
  4. încazul decesului Abonatului;
  5. prin efectul legii sau în cazul unei hotărâri judecătoreşti definitive;
  6. prin rezilierea Abonamentului de către Centrul Aria, conform prevederilor prezentului regulament.
 4. În cazul încălcării de către Abonat a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Abonamentului sau dacă abonatul a săvârşit vreuna dintre încălcările Regulamentului Intern de Funcţionare, Centrul Aria va avea dreptul de a rezilia Abonamentul, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă (pact comisoriu de gradul IV). Centrul Aria este îndreptăţit să solicite daune-interese Abonatului, în vederea acoperirii, în integralitate, a prejudiciului suferit.
 5. Abonatii nu pot cesiona Abonamentul, în întregime sau în parte, fără aprobarea prealabilă, scrisă, a Centrului Aria.
 6. În situaţia în care oricare dintre termenii sau prevederile prezentului regulament este sau va fi calificată drept nulă, ilegală sau nevalidă, conform legislaţiei în vigoare, toate celelalte condiţii şi prevederi ale prezentului regulament vor rămâne totuşi în vigoare şi vor produce efecte atâta timp cât conţinutul economic sau juridic al tranzacţiei descrise prin acesta nu este afectat în nici un mod semnificativ negativ pentru niciuna dintre părţi. În momentul stabilirii faptului că orice termen sau altă prevedere este nulă, ilegală sau inaplicabilă, Părţile vor negocia cu bună-credinţă modificarea Abonamentului pentru îndeplinirea intenţiei iniţiale a Părţilor, cât de exact posibil, într-un mod acceptabil în scopul executării tranzacţiei descrise în Abonament în măsura posibilului.
 7. Abonatul a luat cunoştinţă şi accepta faptul că pe perioada derulării Abonamentului Centrul Aria este îndreptăţit să execute anumite lucrări de construcţie, extindere, modificare, menţinere, reparare, înlocuire, curăţenie şi reamenajare cu privire la centrele de sănătate sau la unele părţi din cadrul Centrului Aria, sau echipamentele acestuia, necesare bunei funcţionări sau impuse de legislaţia în vigoare sau de orice contract la care proprietarul Centrului Aria este parte. Centrul Aria va încerca, pe perioada desfăşurării lucrărilor mai sus menţionate, să asigure accesul abonatului la Centrul Aria în măsura în care nu vor exista limitări/restricţii impuse de specificul lucrării care trebuie executată sau de către legislaţia în vigoare. Cu toate acestea, pe perioada desfăşurării respectivelor lucrări, este posibil ca, pentru perioade de timp rezonabile, să existe unele limitări/restricţii cu privire la accesul abonatului la unele părţi ale centrului Aria. În acest caz, Centrul Aria va informa abonatul, în timp util, prin afişarea unui anunţ, la recepţia centrului, precum şi prin publicarea unui anunţ pe website-ul Centrului Aria. Pentru perioada de timp rezonabilă când accesul la Centrul Aria va fi limitat/restricţionat, abonatul nu va fi îndreptăţit să solicite Centrului Aria o diminuare a valorii Abonamentului sau orice alt fel de compensaţie.
 8. Prin semnarea Abonamentului, clientul declară că dispoziţiile acestuia nu sunt contrare voinţei sale.
 9. Părţile convin să acţioneze în mod rezonabil pentru a încerca soluţionarea pe cale amiabilă a oricărei dispute şi că, dacă este cazul, vor fi contractate serviciile unor experţi pentru a oferi consultanţă asupra aspectelor care au dat naştere respectivelor dispute şi în legătură cu posibilele soluţii. În cazul în care părţile nu vor reuşi să soluţioneze pe cale amiabilă diferendul născut între acestea, se vor adresa în acest sens instanţelor judecătoreşti competente din Sibiu.
 10. Reguli de Suspendare a Abonamentului

Fiecare Abonat trebuie să respecte întotdeauna aceste Reguli de Suspendare a Abonamentului şi eventualele modificări ale acestora, care vor fi postate pe site-ul www.aria.com.ro si la receptia Centrului Aria.

 1. SUSPENDAREA OBIȘNUITĂ
  1. abonamentul poate fi suspendat numai de către beneficiar. Abonatii vor trimite un email catre Centrul Aria la adresa receptie@aria.com.ro, mentionand urmatoarele: datele de identificare: domiciliu, CNP, serie şi număr act de identitate si perioada de suspendare;
  2. suspendarea obișnuită nu poate fi făcută retroactive;
  3. voucherele – de orice tip – sau alte tipuri de abonamente nu pot fi suspendate;
  4. abonamentul anual poate fi suspendat de două ori pentru o perioadă maximă insumata de 30 de zile.
 2. SUSPENDAREA DIN MOTIVE MEDICALE
  1. abonatul poate solicita o suspendare din motive medicale, in baza unui certificat medical, prin trimiterea unui email la adresa receptie@aria.com.ro;
  2. abonatul va completa un formular de cerere și va trimite certificatul medical de la medicul competent, continand recomandarea de a nu efectua activitati sportive/activitati ale centrelor de fitness. Documentele vor fi verificate pentru valabilitate și procesate conform recomandării medicale;
  3. abonamentul va fi suspendat pe durata recomandării medicale;
  4. cererea de suspendare din motive medicale poate fi prelucrată doar dacă aceasta este trimisă impreuna cu certificatul medical în maximum 30 de zile după apariția cauzei medicale care a declanșat suspendarea;
  5. Centrul Aria isi rezerva dreptul ca la propria sa discretie sa refuze accesul oricarui client care poate fi suspectat din motive rezonabile ca avand o stare de sanatate considerata de catre Centrul Aria ca fiind in detrimentul securitatii, sanatatii sau starii de bine a acestuia sau a oricarui alt client;
  6. Centrul Aria își rezervă drepturile să notifice autoritățile competente sau centrele medicale/medicii care au emis documentul medical folosit pentru suspendarea abonamentului, în cazul în care documentele furnizate indica orice suspiciune asupra autenticitatii sau contin orice însemnări, semne sau inadvertențe care necesită o confirmare sau o verificare suplimentară. Toate certificatele medicale ilegale sau care contin informatii neclare care nu pot fi verificate vor duce la anularea perioadei de suspendare.