Aria
Aria

Regulament concurs

REGULAMENT CONCURS “Welcome to Aria Familly”

 

Organizator

Concursul este realizat de catre compania Respect Club Srl. cu sediul in Sibiu, Soseaua Alba Iulia Nr. 100 (Centrul Aria). Sibiu, cod unic de inregistrare RO 16088158, numar de inregistrare la Registrul Comertului J32/121/2004.

 

Perioada de desfasurare

Concursul se desfasoara in perioada 20 mai 2020 – 31 mai 2020, datele de incepere sau finalizare putand fi modificate din pricina unor eventuale imprejurari exceptionale, independente de vointa organizatorului. Orice modificare a regulamentului va fi disponibila pe pagina de Facebook.

 

Locul de desfasurare al concursului

Concursul se organizeaza si desfasoara pe teritoriul Romaniei, prin intermediul paginii de Facebook Centrul Aria.

 

Dreptul de participare la concurs

In cadrul Concursului poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, avand o varsta minima de 18 ani.

 

Premiul

Premiul Concursului este oferit de catre Respect Club Srl si consta intr-un abonament de 1 an All Aria Sport. Castigatorul va fi extras in data de 1 Iunie 2020 prin intermediul website-ului www.random.org si vor fi anuntati in aceeasi zi pe pagina de Facebook Centrul Aria.

 

Conditii participare

Extragere la sorti Pentru a intra in cursa pentru castigarea premiului, participantii trebuie sa dea:

 

- FOLLOW la pagina oficiala de Facebook

- LIKE la postarea concursului

 

 

 

Regulamentul Concursului

 

Deciziile de acordare a premiului apartine in totalitate Respect Club Srl.

In aceasta campanie nu au voie sa participe Nu pot participa angajati ai organizatorului,  ai colaboratorilor Centrului Aria si ai celorlalte companii ale Centrului Aria, precum si rudele de gradul I ale acestora.

Varsta minima pentru participare este de 18 ani. Pentru participantii minori, regulamentul campaniei impune ca acestia sa aiba acordul unui parinte, tutore sau persoana responsabila legal a acestora.

Participarea la aceasta campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala expresa si neechivoca a prezentului regulament.

Vor fi eligibili pentru extragere doar participantii care indeplinesc toate conditiile de participare la concurs. Daca din cauza setarilor de confidentialitate / Privacy ale participantului sau din orice alte motive comentariul nu este vizibil pentru organizator sau pentru alti participanti, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu include participantul aflat in aceasta situatie in concurs.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a anula si sterge participarea si comment-urile concurentilor care folosesc un limbaj licentios sau denigrator, indiferent de motiv.

Premiul se acorda pe baza unui act de identitate si a unui proces verbal de predare-primire.

In cazul in care, in urma verificarilor desfasurate de catre organizator, rezulta ca in procesul de participare nu a fost respectat prezentul regulament, organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage participantilor premiul obtinut ca rezultat unor astfel de activitati. Participarea la aceasta campanie promotionala implica acceptarea prevederilor prezentului Regulament.

 

Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal

Scopul

Scopul acestei proceduri este acela de a garanta securitatea informatiilor cu caracter personal operate de catre firma Respect Club Srl prin intermediul Departamentului de Marketing. Totodata, procedura protejeaza dreptul la viata intima, familiala si privata a persoanelor ale caror date sunt prelucrate de Operator.

 

Securitatea si confidentialitatea datelor

Datele prelucrate de catre Operator sunt stocate intr-o baza de date computerizata proprie, la care au acces doar angajatii Operatorului. Operatorul isi ia angajamentul sa nu instraineze niciunei terte parti aceste informatii si sa nu le foloseasca in alte scopuri decat cele stipulate mai sus. Securitatea datelor este asigurata prin intermediul parolelor sistemului informatic si lipsa accesului extern la baza de date. Mai multe informatii despre politica de confidentialitate si protectie a datelor Respect Club Srl: https://www.aria.com.ro/gdprro/